הפילוסוף היהודי צרפתי עמנואל לוינס

לייזער

New member
הפילוסוף היהודי צרפתי עמנואל לוינס

יש למישהו מהשהו לומר עליו?
 

לייזער

New member
אצטט באוזניך כמה שורות מתוך ראיון

שנערך איתו. הפנים הן משמעות. משמעות ללא הקשר. כוונתי לומר, שהאחר ביושר פניו , אינו דמות בתוך הקשר. בנוהג שבעולם אדם הוא "דמות". הוא פרופ´ בסורבון, או סגן נשיא של מועצת המדינה או בנו של פלוני, וכן כל מה שכתוב בדרכונו, והאופן שבו הוא נוהג להתלבש להציג את עצמו. וכל משמעות במובן הרגיל של המילה- שאתה בא לייחס אליו קשורה בהקשר ההוא. הווה אומר: משמעות של משהו מותנית ביחסו למשהו אחר. ואילו כאן, נהפוך הוא: הפנים הן משמעות לעצמן. אתה- זה אתה. במובן זה אפשר לומר שהפנים אינן "נראות". הפנים אינן יכולות להפך לתוכן שמחשבתך היתה יכולה להאחז בו. הפנים אינן יכולות להיות מוכלות בשום דבר, והן מוליכות אותך אל מעבר. (אתיקה והאינסופי)
 
למעלה