הפחתת קיצבה

Ramikarmiel22

New member
הפחתת קיצבה

לאחרונה גיליתי שהופקד לי סכום הקטן מהסכום שברגיל מפקידים לי כקיצבת נכות כללית.
התקשרתי לברר למה, ונאמר לי שהביטוח לאומי ״קיבלו דיווח״ שאני עובד מיולי, דבר שאינו נכון.
אין לי מושג מי ״דיווח״ ולמה, והאם זה בטעות או בכוונת זדון.
העובדה היא דיווחתי על עבודות כאשר עבדתי, הבאתי מסמכים גם על תחילת עבודה וגם על הפסקת עבודה.
זה חודשים שאיני עובד.
מה עושים אם הביטוח לאומי יטענו ״שקיבלו דיווח שאני עובד״, דבר שאינו נכון!
מה עושים במקרה כזה?
 

Harrington

Well-known member
מנהל
המושג "קיבלו דיווח" לא בהכרח מלמד על הגעת

מידע חדש מגורם חיצוני. לעתים גם סנכרון מערכות בין מידעים קיימים יוביל לבדיקת זכאות מחדש.

לגופו של עניין כדי לכלכל את צעדיך עליך להתעמק קודם כל מה קרה שם בדיוק. ממליץ לך להיכנס למשרדי המוסד ולקבל מהם תדפיס מפורט שמסביר בדיוק מה (לשיטתם) היו הכנסותיך במועד קביעת שיעור הקצבה לכתחילה ומהם הכנסותיך כעת שמקטינות שיעור זה.

על-פי תדפיס זה, תוכל לדעת אם אכן מדובר בהכנסות אמיתיות שלך שפשוט לא נלקחו בחשבון לכתחילה, או שמדובר בטעות כלשהי.

בהתאם להבנה זו נוכל לייעץ לך כיצד להמשיך הלאה.
 
למעלה