הפונקציה SHELLEXECUTE לא מספקת את ה

יעל51366

New member
הפונקציה SHELLEXECUTE לא מספקת את ה

כתבתי את הקוד הבא , אבל דבר לא קורה
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long Private Sub Command1_Click() Dim m As Variant m = ShellExecute(Me.hwnd, vbNullString, "sokofun.exe", vbNullString, "c:\0", SW_SHOWNORMAL) MsgBox "k" End Sub​
עלי לציין שהMSGBOX בסיום פועל , כך שברור שהמהדר עבר על הפקודות , אבל משום מה התוכנית לא פועלת .
 

MaD-d0g

New member
שרשרי הודעותיך..

הכוונה היא. אם יש לך מס' שאלות/הודעות אפילו בנושאים שונים, תרכזי הכל בשרשור אחד (אם קיים בעמוד הראשון..) זה לא שהוא מתעלם.. הוא כנראה לא מוצא את הקובץ. אל תדפיסי "k", אלא תדפיסי את m, ערך ההחזרה של הפונקציה. אם הערך קטן מ 32 אז קרתה בעיה.. פרטים נוספים פה (בחלק התחתון (Return Values))
 
למעלה