הפגעות מחיסון אדמת = בגיל 12...

הפגעות מחיסון אדמת = בגיל 12...

המדינה מסרבת להכיר בנפגעת חיסון.... אני חושבת שזה קשור לזהותה של הוירולוגית הראשית של משרד הבריאות בזמנו.....שם משפחה זהה לשלנו
 
למעלה