העתקת נוסחאות

העתקת נוסחאות

אני מעתיק תא שיש בו נוסחא, וכשאני מדביק אותו בקובץ אקסל אחר אני לא יכול להדביק את הנוסחא, גם כשאני משתמש בהדבקה מיוחדת.
 
למעלה