העתקת טקסט מותאם אישית ? לא יודע איך לנסח זאת

tobenary

New member
העתקת טקסט מותאם אישית ? לא יודע איך לנסח זאת

שלום רב.

ברשותי מסמך אשר מפוזרים בו בעמודות ושורות שונות טקסט אשר בהכרח מכיל את התחיליות HBS
אני רוצה להעתיק אותם ( את כל התאים המתחילים ב HBS ) לגליון חדש מסודרים אחד מתחת לשני.
יש דרך קלה? מקרו קל שיכול לסדר אותי?
 

u333

New member
הכנס את הקוד הבא למודול והפעל אותו

הנה הקוד

Sub Copy_Special()
For Each cl In Sheets(1).UsedRange
If Left(cl, 3) = "HBS" Then
ir = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets(2).Cells(ir, 1) = cl
End If
Next
End Sub
 

מיכאל אבידן

Member
מנהל
"שעה"
[זה בלשון המעטה
. . .


 

מיכאל אבידן

Member
מנהל
דווקא ניסחת, זאת, לא רע . . .


הרץ את המקרו שלהלן:

Sub Search_and_Copy()
Set UR = Sheets("Sheet1").UsedRange
Set SH = Sheets("Sheet2")
R = 1
For Each CL In UR.Cells
If Left(CL, 3) = "HBS" Then
SH.Cells(R, 1) = CL
R = R + 1
End If
Next
SH.Columns(1).AutoFit
End Sub
 
למעלה