הערכה:הנזק בהאיטי הוא ארבע עשרה מיליארד דולר.

למעלה