הערב עומר מהישרדות אצל מושיקו שטרן ברדיוס 100

למעלה