הענדעם פענדעם

בן הצבי

New member
הענדעם פענדעם

זייט אזוי גוט, און זאגט מיר וואס הייסט ``הענדעם פענדעם``? איך פארשטיי וואס דאס הייסט דורכן עניין, אבער וואס איז דעם טייטש, און פון וואנעט האט עס געקומען?
 

מנדלמוס

New member
הענדעם פענדעם

דאס איז טאקע אינטריסאנט, דאס אויסדרוק געפינטמען אויך מיט די צורה: "הענדאם-פענדאם", און אויך "הענדום-פענדום". דער טייטש איז במהירות רבה, בחפזון, אדער אויב איר ווילט "צ'יק-צ'ק"
 

חייםלוי

Member
מנהל
טאַקע אינטערעסאַנט. איך האָב דעם

אױסדרוק נישט געהערט שױן לאַנגע יאָרן. אפֿשר נפתולי קען אונדז העלפֿן
 
למעלה