העיתונאי דן מרגלית נותר מאחור....

העיתונאי דן מרגלית נותר מאחור....

מרביצים לילדים ושולחים את דן מרגלית למשימה של "ערפול חושי העם. זה פעמיים לא מוסרי. קודם כל להרביץ לילדים בפקודה של מישהו זוהי פקודה עם דגל שחור. ולכתוב על זה שזה היה בסדר זה רק מסביר למה לכמה עיתונאים יש דירות מפוארות.
 
ילדים נדרסים ללא הסבר....

העיתונות ממעטת להזכיר את מתן ויטמין קיי מיד לאחר הלידה וחבל. מייצרים את זה בג"נבה ויש אנשים שעלולים עוד לקשר את זה לתנועה פוליטית דו לאומית.
 
למעלה