העיתונאי ארי גלהר בקול הציבור פליצמן התעלם

העיתונאי ארי גלהר בקול הציבור פליצמן התעלם

העיתונאי ארי גלהר בקול הציבור פליצמן התעלם בפגישה ממנהלי בית החולים ולא נתן לנציגות להביע עמדה.
 
למעלה