העורך של "הארץ" חושב שנהנתניהו מתכוון ברצינות

למעלה