העדרו של הפיסוק אצלי בעוון ביל גיטס

העדרו של הפיסוק אצלי בעוון ביל גיטס

לגורפי, וכן לכל הייתר שלבלי מנוס ימצאו דופי, ובצדק, בכתיבתי זו תוך כדי דילוג על סימני הפיסוק השייכים לראשיות השורות ולסופיהן הינה הינה התנצלותי: לידיעתכם שבעוונותי הרבים - ולאמיתו של דבר לאו דוקא בעוונותי שלי כלל מקום הימצאי הוא בנולה, ולייתר דיוק בארצות הברית, אף כי אין לי סיבה להתבייש בכך, שכן, כאמור, התמכרתי כליל במרוצת כעשר שנים, בשנות השלושים והארבעים, ללחימה במחתרת של "הלבב", הוא כינויו בפינו בלשון צופן של הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. אז כריה"ל בזמנו, כן לבי במזרחו ואנכי בסוף מערב, ועתה האמת ניתנת להיאמר, זקנתי מכדי לשוב בכל זאת, מבחינת מה, השיבה כביכול באמצעות המחשב, כמו כרגע, גם היא מין תחליף לעצם השיבה, פשוטה כמשמעה בעיקבות מגוריי בנכר, מאידך גיסא גם הציוד שברשותי בהכרח איננו אלא כזה כפי שהוא מוצע למכירה פה, שכפי הניראה אינו תואם בכל לתוכנה העברית שאני נעזר בה. בעצם שאלה זו, למה ניתן לכתב עברית, כן, אך למעט את המיספרים ואת סימני הפיסוק בראשיות השורות ובסופיהן - שאז מתפזרים הללו לכל עבר ולכן מוטב לוותר עליהם - מן הראוי היה להפנותה לא אלי,אלא אל ביל גייטס הידוע כבר הצגתי בעייה זו גם בפורום ישראלים בחוץ לארץ, אך עד כה טרם נימצא לה פיתרון. השערתי היא שמתי מיספר הם בכלל כותבי העברית באמצעות המחשב, כמוני, על נהרות נכר, אך במידה שישנם ודאי מתלבטים הם כולם באותה הרעה החולה.לפחות הבן תבינו שבניגוד לאותה אישיות שכוחת שם שפסקה כי את המילית "את" יש לשמוט, אין זו סתם גחמה, אלא מקור הרעה הוא פגם טכני, לפי המשוער בשל אי-תואם בין התוכנה העברית שהיא כמובן על טהרת המייקרוסופט לבין מחשבי הנייד שהוא מתוצרת תושיבה, ודווקא מעולה. אם במיקרה ישנו מישהו מכם שגם התנסה בכך ושהוא בקי בסוגיא זו, אשמח להתבשר בדבר מה ניתן להיעשות, אם בכלל אשר למילת גורפי בערבית עד כמה שידיעתי מגעת, אין בפוסחא, היא השפה הספרותית את הלהג המדובר שהוא שונה ממקום למקום כבר הספקתי לשכח מזמן - מילה שכזאת אבל כמובן ישנה המילה עורפה, כאשר העי"ן היא דגושה ונהגית כמעין גימ"ל מגולגלת בגרון,שמשמעותה היא עליית גג,או חדר בקומה העליונה, או סתם חדר,ובהקשר זה דייר של חדר כזה ניתן גם להגדירו בערבית כגורפי, אך כאמור אין זאת גימ"ל כלל אלא אות גרונית,כזאת שבעברית אינה קיימת כלל וכל עיקר, כלומר עי"ן דגושה איך זה התגלגלת בכלל,תגיד, אל מין כינוי כזה? ואיתך ואיתכםן בכלל הסליחה בדבר העדר הפיסוק, שזה מחוץ לטווח שליטתי לבסוף, הנה האיות הערבי שביקשת غرفي לא נס ליחי-להלן בלשון התרגום הערבי לתורה لم تذهب نضارتي
 

gurfi

New member
אמממממממ.......

יש לך חלון של מקלדת בעברית. נמצא ב: מתחת לחלון כתיבת ההודעה (איפה שתחילת הדגשה וכו´) יש שם עברית. כתיבה לא מפוסקת אלא בעלת "אינטרים"-כלומר פסקאות תוכל לשפר במאוד את קלות הקריאה דבר שיעלים במאוד את חוסר הפיסוק. אז غرفي זה גורפי.... נחמד.....
 
למעלה