העברת קרקע מהיחיד לחברה

  • פותח הנושא Ariel-C
  • פורסם בתאריך
A

Ariel-C

Guest
בבעלותי קרקע מיועדת לבניית בניין משרדים, בכוונתי לבנות את בניין המשרדים במסגרת חברה בע"מ שבבעלותי, מהן האפשרויות העומדות לרשותי להעברת הקרקע לחברה ?
 
ישנן מספר חלופות להעברת הקרקע מהיחיד לחברה –

העברה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה – עמידה בתנאי הסעיף תאפשר העברה בפטור ממס שבח וחיוב החברה במס רכישה של 0.5% משווי השוק של הקרקע.

מכירה לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין – עמידה בתנאי הסעיף תאפשר את העברת הקרקע בפטור ממס שבח וחיוב החברה במס רכישה רגיל על פי שווי השוק של הקרקע.

מכירה חייבת לחברה – חיובך במס שבח וחיוב החברה במס רכישה בהתאם לשווי השוק של הקרקע.

יש לבחון את החלופה המועדפת בהתאם לשווי השוק של הקרקע המיועדת להעברה, משך תקופת הבנייה, משך זמן בו תחזיק את מניות החברה ושל זמן בו תחזיק ההחברה בקרקע המועברת.
 
למעלה