הסקריפט בו אני משתמש להוריד את

idansof

New member
הסקריפט בו אני משתמש להוריד את

תמונת המכ"ם: #!/usr/bin/ruby require ´net/http´ class Radar Host=´nasa.proj.ac.il´ Port=80 URI=´/radar/PRADAR.gif´ RadarDir=´/home/idan/maps/radar´ attr_accessor :data def initialize() t=Time.now @fn=t.strftime ´%d%m%Y/%H%M.gif´ @dir=t.strftime ´%d%m%Y´ end def read() data=nil Net::HTTP.start(Host,Port) do |http| response,data=http.get URI end @data=data end def store(topng=true) Dir.chdir RadarDir File.exists?(@dir) || Dir.mkdir(@dir) File.open(@fn,"w") do |f| f << @data end system("/usr/bin/gif2png -O -d #{@fn}") if topng end end if __FILE__==$0 r=Radar.new r.read r.store end
 
למה להסתבך?

מייד אני מצרף קובץ HTML עם ריענון אוטומטי כל 300 שניות.. נקווה ששם התמונה ישאר אותו הדבר לאורך כל העידכונים.
 

Or Jacob

New member
אבל זה משתמש בתמונה הישירה

מהאוניברסיטה והמטרה מראש הייתה להוריד לחץ מהאוניברסיטה ורענון כל 300 שניות גורם להכבדה בעומס...
 

Or Jacob

New member
אבל זה משתמש בתמונה הישירה

מהאוניברסיטה והמטרה מראש הייתה להוריד לחץ מהאוניברסיטה ורענון כל 300 שניות גורם להכבדה בעומס ולא להקלה.
 
למעלה