הספר "המדריך (הכמעט) שלם לבניית מטוסים בנויים ע"י חובב בישראל" - יצא לאור

למעלה