הסכם התקשרות

מצב
הנושא נעול.

ravens

New member
הסכם התקשרות

הסכם התקשרות
שלום רב ברצוני לשאול לגבי אדם שעבד בחברת כוח אדם כרכז כוח אדם. הוא חתם על הסכם התקשרות שבסעיפיו הראשונים רשום שזה הסכם אישי ומיוחד שקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו בחברה ולכן הסכם קיבוצי לא יחול עליו. הוא מחויב לעבוד בחברה לפחות שנה ואם יעזוב לפני כן ,יהיה חייב לשלם להם משכורת ברוטו אחת . "המהווה חלק מהוצאות הכשרתו ע"י החברה ,וחלק קטן בלבד מהנזק אשר ייגרם לחברה מעזיבתו ,לרבות: מציאת עובד מתאים מוכשר חדש ,וההפסדים הרבים שייגרמו עד שהעובד יעבור הדרכות ,יכיר את הלקוחות ויתאים לשיטת העבודה של החברה" העטבד לא עבר הכשרה בכלל או קורס ,ולכן האם זה חוקי ההסכם הזה לחייבו על הכשרה שלא היתה ,וכן להצהיר שחלק מהקנס זה על מציאת עובד חדש ? בתודה מראש
 

שיר ורד

New member
תשובות

הסכם התקשרות
שלום רב ברצוני לשאול לגבי אדם שעבד בחברת כוח אדם כרכז כוח אדם. הוא חתם על הסכם התקשרות שבסעיפיו הראשונים רשום שזה הסכם אישי ומיוחד שקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו בחברה ולכן הסכם קיבוצי לא יחול עליו. הוא מחויב לעבוד בחברה לפחות שנה ואם יעזוב לפני כן ,יהיה חייב לשלם להם משכורת ברוטו אחת . "המהווה חלק מהוצאות הכשרתו ע"י החברה ,וחלק קטן בלבד מהנזק אשר ייגרם לחברה מעזיבתו ,לרבות: מציאת עובד מתאים מוכשר חדש ,וההפסדים הרבים שייגרמו עד שהעובד יעבור הדרכות ,יכיר את הלקוחות ויתאים לשיטת העבודה של החברה" העטבד לא עבר הכשרה בכלל או קורס ,ולכן האם זה חוקי ההסכם הזה לחייבו על הכשרה שלא היתה ,וכן להצהיר שחלק מהקנס זה על מציאת עובד חדש ? בתודה מראש
תשובות
אני לא מכיר פסיקה לגבי קנס בגין מציאת עובסד חדש, לדעתי זה לא יעבור את המבחן המשפטי, כל עוד העובד התפטר עם הודעה מראש כחוק. לגבי ההכשרה, אם ניתנה או לא, זה יכריע בית הדין לאחר שישמע את עמדות הצדדים.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה