הסבר קצר לגרפים

הסבר קצר לגרפים

קודם נתחיל עם הגרף שהבאתי :הוא מאתר שמנתח את הסכמי אוסלו ולצערי הוא לא יכול להיות נכון מכיוון שכפי שטענו פה הוא לא כולל למשל את אוטובוס הדמים בשנת 78 וכנראה שמחבריו עשו עבודה רשלנית . גם הגרף שהביאו ידינו השמאלנים מויקיפדיה הוא פסול וכאן זה אפילו יותר חמור מכיוון שלכאורה הם העתיקו מאתר משרד החוץ. בפועל הם עיוותו אותו על מנת לנסות וליצור אשלייה שהסכמי אוסלו לא הביאו לגידול במספר הנרצחים. נשארנו עם האתר של משרד החוץ ועדיין מתקיימת בו ההנחה שמגן ואני ציינו מספר הנרצחים בממוצע מפיגועי טירור עלה בצורה דרמטית לאחר הסכמי אוסלו. נקודה נוספת שאני חייב להעלות לפי כל הבדיקות שעשיתי לא הצלחתי להבין מאיפוא צץ הנתון של 101 נרצחים בשנת 1991.
 

ElvisAlive

New member
יהושוע הפרוע

תיכנס לאתר הזה: http://www.laad.btl.gov.il/search.asp תכתוב בתאריך האירוע 1991 ותעשה חיפוש. תראה שיש 6 דפים. 5 מתוכם מלאים. בכל דף יש 20 נרצחים. תעשה את החישוב. זה לא יכול להיות המצאה. זה שמות, תאריכים ותמונות. לא רק מספרים.
 
הבהרה: בתחילת שנת 1991 הייתה

מלחמת המפרץ. בקישור שהבאת חלק נכבד מההרוגים הם נפגעי המלחמה (מהתקפי לב למשל). ההרוגים ממלחמת המפרץ אמנם הם נפגעי פעולות איבה אולם הם לא בדיוק נפגעי טרור, כפי שדנים בשרשור הזה. זו עובדה, שאי אפשר להתווכח עליה שמספר הנפגעים מפעולות טרור משנת 1993 ואילך עלה משמעותית.
 

ElvisAlive

New member
הסברתי כבר שמה שהוא אמר לא נכון

בתקופת שמיר הביטחון ירד. רבין נבחר בגלל שני דברים. בגלל השחיתות של הליכוד ובגלל שהוא נתפס כמר ביטחון כששמיר נתפס כאחד שלא מצליח להשתלט על הטרור.
 
אבל מה שכתבתי כן נכון - אתה פשוט

לא הסתכלת בתוך האתר שאתה הבאת אליו קישור. אני כן הסתכלתי. עכשיו אתה כבר נוהג בשרלטנות. "הסברתי כבר"... תסתכל בתוך השמות ותראה שמה "שהסברת" הוא לא נכון. אני לא מעוניין להביא כאן ציטוטים מתוך קורות חיים המופיעים באתר ההנצחה, כי זה לא מכובד בעיני. אבל אם אתה מכבד את עצמך ומסתמך על קישור, מן הראוי שתכיר את תוכנו.
 

ElvisAlive

New member
הסתכלתי וראיתי

לא ראיתי קודם שיש שמה קורות חיים ראיתי רק את הציון שהם מתו בפעולות איבה. טעיתי בעניין הזה.
 

ElvisAlive

New member
זה לא כולל

זה מספר של אנשים שמתו מטרור. מלחמה זה לא טרור. וגם בנאדם שמת מהתקף לב, אי אפשר להוכיח שהוא מת בגלל המלחמה. לא מחשיבים אנשים שמתו מהתקף לב בתקופת מלחמה כנפגעי טרור.
 
אתה רק הבאת קישור, או גם הסתכלת

מה יש בתוכו? אני בחנתי את קורות החיים של האנשים עצמם. אם תעשה זאת, תראה שאני צודק. אתה גם תוכל לראות שמרבית ההרוגים מ-1991 המופיעים בקישור שאתה הבאת, נהרגו בין אמצע ינואר לאמצע פברואר. אם אתה מביא קישור ומסתמך עליו, כדאי שגם תציץ בתוכו.
 
למעלה