הסברים מבלול יוני

נפ11

Member
6: אקסיומתי (שעון קסיו בתוך אמתי - האמה שלי)
24+12: הניחוש שלי: תואנה לאבוד נתונים (פרפרזה על תוכנה לעבוד נתונים)
 
למעלה