הנשים היקרות שמשתתפות מחר בסדנא בכפ"ס -

הנשים היקרות שמשתתפות מחר בסדנא בכפ"ס -

הרח' בו מתקיימת הסדנא הוא פיצי והחניה בו מוגבלת לדיירי הרחוב (5 בתים פרטיים בלבד), ולכן - אבקש לחנות ברח' שממנו נכנסים לרח' בו מתקיימת הסדנא. אין מה להילחץ מבחינת המרחק - שניה של הליכה ואתן שם... מחכה לכן מחר בע"ה...
 
למעלה