הנשיא פרס כעת אצל הגר"ע עם הר"ש

הנשיא פרס כעת אצל הגר"ע עם הר"ש

הנשיא פרס כעת אצל הגר"ע עם הר"ש רבינוביץ.בהמשך יגיע לרבנים הראשיים
 
למעלה