הנשברים הסבר

סאתאר

New member
הנשברים הסבר

השורדים את הרוע הם אלה שאוהבים את מדינתינו ואת אדמתה הנשברים הםהיושבים מכוח חוק השבות לנו אין ארץ אחרת אני אוהב את האוהבים
 
למעלה