הנפט ורוסיה-מזוית אחרת !

מצב
הנושא נעול.
הנפט ורוסיה-מזוית אחרת !

הנפט ורוסיה-מזוית אחרת !
בתגובה קודמת שלי הזכרתי מאמר הדן על רוסיה ועל הנפט המאמר מציין או חוזה בראיה הפוכה למקובל שמחיר הנפט דווקא ירד עד כדי 40$ לחבית בשנת 2009 וכנ"ל גם אפשרות להאטה בצמיחת רוסיה.מ6%לעד 2% בשנת 2009 לאור תהיות מקוראים אצטט חלק מהמאמר ושכל אחד יחליט אם הוא "קונה" או לא. "Paralysis threatens Russian reform Emerging Markets - 23rd May 2006 By Simon Pirani The Russian government’s industrial strategy, outlined by a top finance ministry official in London yesterday, may be wrecked by political indecision, market observers believe. Analysts warned that disagreements in the Russian cabinet are paralysing the next stage of reform and could slow economic growth for the rest of this decade. The opportunities provided by Russia’s fabulous oil riches may be squandered. Christopher Weafer, chief strategist at Alfa Bank in Moscow, told Emerging Markets yesterday: “It’s good that oil revenues are being put in the stabilization fund and not being frittered away. But it’s bad that they are not being spent on the urgent items related to the next stage of transition. “We see a slowdown in the next few years, and insufficient willingness in government to tackle it. ” Assuming an oil price of $70 per barrel in 2006-07, falling to $40 in 2009, Alfa forecasts Russia’s growth rate falling from 6.2% in 2006 to 5.8% in 2007, 3% in 2008 and 2% in 2009. הזזתי את 3 השורות האחרונות לצורך הדגשה כי בהן נאמר המסר.
 
הנפט -תחזית שונה לחלוטין

הנפט ורוסיה-מזוית אחרת !
בתגובה קודמת שלי הזכרתי מאמר הדן על רוסיה ועל הנפט המאמר מציין או חוזה בראיה הפוכה למקובל שמחיר הנפט דווקא ירד עד כדי 40$ לחבית בשנת 2009 וכנ"ל גם אפשרות להאטה בצמיחת רוסיה.מ6%לעד 2% בשנת 2009 לאור תהיות מקוראים אצטט חלק מהמאמר ושכל אחד יחליט אם הוא "קונה" או לא. "Paralysis threatens Russian reform Emerging Markets - 23rd May 2006 By Simon Pirani The Russian government’s industrial strategy, outlined by a top finance ministry official in London yesterday, may be wrecked by political indecision, market observers believe. Analysts warned that disagreements in the Russian cabinet are paralysing the next stage of reform and could slow economic growth for the rest of this decade. The opportunities provided by Russia’s fabulous oil riches may be squandered. Christopher Weafer, chief strategist at Alfa Bank in Moscow, told Emerging Markets yesterday: “It’s good that oil revenues are being put in the stabilization fund and not being frittered away. But it’s bad that they are not being spent on the urgent items related to the next stage of transition. “We see a slowdown in the next few years, and insufficient willingness in government to tackle it. ” Assuming an oil price of $70 per barrel in 2006-07, falling to $40 in 2009, Alfa forecasts Russia’s growth rate falling from 6.2% in 2006 to 5.8% in 2007, 3% in 2008 and 2% in 2009. הזזתי את 3 השורות האחרונות לצורך הדגשה כי בהן נאמר המסר.
הנפט -תחזית שונה לחלוטין
היום עם כל אופורית העליות ,התחזית שאצטט נשמעת הזויה בייחוד לפני עונת ההוריקנים. אבל מי שרוצה לשמוע דעה אחרת הפוכה לחלוטין מוזמן לקרא את הקטע הבא בתגובותי ציטטתי מאמר אחר הדן בירידת הנפט ובהשפעתו על רוסיה ,המאמר הנוכחי הוא עוד יותר עדכני ואף הוא חוזה לירידת מחיר הנפט לכוון ה40$ חבית. Oil approaches ‘tipping point’ Emerging Markets - 30th May 2006 By Jon Marks Kevin Godier The global economy is travelling on a knife edge, with spiralling oil prices – which have fuelled an economic boom across the Middle East – threatening to transform into a curse, economists predict. With crude prices up 45% in the past year, top economists and investors say $70 a barrel levels are unsustainable. Stephen Roach, chief economist at Morgan Stanley, told Emerging Markets energy prices could soon peak and will return to around $40. Mark Mobius, emerging markets guru at Templeton Investments agreed but noted that producers have no cause for alarm: “Even at $40 a barrel, you’re still making an awful lot of money,” Mobius pointed out. Indeed, a drop in prices could be a benefit for oil economies if the alternative is an end to global growth which would be felt among producers and consumers alike. “There is a very real risk of higher oil prices feeding into a global recession,” but “it is not clear where the tipping point is,” said Steve Poloz, chief economist at Ottowa-based Export Development Canada (EDC " שני המאמרים אשר נכתבו בידי כתבים שונים שניהם חוזים את ירידת מחיר הנפט אז לתשומת לבכם...
 
המאמר השני הוא:

הנפט -תחזית שונה לחלוטין
היום עם כל אופורית העליות ,התחזית שאצטט נשמעת הזויה בייחוד לפני עונת ההוריקנים. אבל מי שרוצה לשמוע דעה אחרת הפוכה לחלוטין מוזמן לקרא את הקטע הבא בתגובותי ציטטתי מאמר אחר הדן בירידת הנפט ובהשפעתו על רוסיה ,המאמר הנוכחי הוא עוד יותר עדכני ואף הוא חוזה לירידת מחיר הנפט לכוון ה40$ חבית. Oil approaches ‘tipping point’ Emerging Markets - 30th May 2006 By Jon Marks Kevin Godier The global economy is travelling on a knife edge, with spiralling oil prices – which have fuelled an economic boom across the Middle East – threatening to transform into a curse, economists predict. With crude prices up 45% in the past year, top economists and investors say $70 a barrel levels are unsustainable. Stephen Roach, chief economist at Morgan Stanley, told Emerging Markets energy prices could soon peak and will return to around $40. Mark Mobius, emerging markets guru at Templeton Investments agreed but noted that producers have no cause for alarm: “Even at $40 a barrel, you’re still making an awful lot of money,” Mobius pointed out. Indeed, a drop in prices could be a benefit for oil economies if the alternative is an end to global growth which would be felt among producers and consumers alike. “There is a very real risk of higher oil prices feeding into a global recession,” but “it is not clear where the tipping point is,” said Steve Poloz, chief economist at Ottowa-based Export Development Canada (EDC " שני המאמרים אשר נכתבו בידי כתבים שונים שניהם חוזים את ירידת מחיר הנפט אז לתשומת לבכם...
המאמר השני הוא:
"Paralysis threatens Russian reform Emerging Markets - 23rd May 2006 By Simon Pirani The Russian government’s industrial strategy, outlined by a top finance ministry official in London yesterday, may be wrecked by political indecision, market observers believe. Analysts warned that disagreements in the Russian cabinet are paralysing the next stage of reform and could slow economic growth for the rest of this decade. The opportunities provided by Russia’s fabulous oil riches may be squandered. Christopher Weafer, chief strategist at Alfa Bank in Moscow, told Emerging Markets yesterday: “It’s good that oil revenues are being put in the stabilization fund and not being frittered away. But it’s bad that they are not being spent on the urgent items related to the next stage of transition. “We see a slowdown in the next few years, and insufficient willingness in government to tackle it.” Assuming an oil price of $70 per barrel in 2006-07, falling to $40 in 2009, Alfa forecasts Russia’s growth rate falling from 6.2% in 2006 to 5.8% in 2007, 3% in 2008 and 2% in 2009. גם כאן בייחוד בשלוש שורות האחרונות מדובר על ירידת הנפט לכוון ה40$ כמובן לא עכשיו ולדעתי גם לא לפני שיהיה איזושהי התקדמות עם אירן ,אבל אם יימצא פתרון שייניח דעת האמריקאים ,הנפט לא יישאר ברמות האלו.
 

lolyland

New member
בשני המאמרים

המאמר השני הוא:
"Paralysis threatens Russian reform Emerging Markets - 23rd May 2006 By Simon Pirani The Russian government’s industrial strategy, outlined by a top finance ministry official in London yesterday, may be wrecked by political indecision, market observers believe. Analysts warned that disagreements in the Russian cabinet are paralysing the next stage of reform and could slow economic growth for the rest of this decade. The opportunities provided by Russia’s fabulous oil riches may be squandered. Christopher Weafer, chief strategist at Alfa Bank in Moscow, told Emerging Markets yesterday: “It’s good that oil revenues are being put in the stabilization fund and not being frittered away. But it’s bad that they are not being spent on the urgent items related to the next stage of transition. “We see a slowdown in the next few years, and insufficient willingness in government to tackle it.” Assuming an oil price of $70 per barrel in 2006-07, falling to $40 in 2009, Alfa forecasts Russia’s growth rate falling from 6.2% in 2006 to 5.8% in 2007, 3% in 2008 and 2% in 2009. גם כאן בייחוד בשלוש שורות האחרונות מדובר על ירידת הנפט לכוון ה40$ כמובן לא עכשיו ולדעתי גם לא לפני שיהיה איזושהי התקדמות עם אירן ,אבל אם יימצא פתרון שייניח דעת האמריקאים ,הנפט לא יישאר ברמות האלו.
בשני המאמרים
אין שום נימוק לדיעה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה