הנטורי קרתא שלחו משנתם למשפחות הנרצחים

נוד-ניק

New member
הנטורי קרתא שלחו משנתם למשפחות הנרצחים

אין גבול לציניות. אנשי נטורי קרתא שיגרו מכתב למשפחות נרצחי הטבח בישיבת 'מרכז הרב', ובמכתב שוב חוזרים על משנתם הסדורה. "ידענו כי ע"י מעשינו התמידיים של דרישת שלום והכנעה כלפי הגוים, נחשדנו אצל רבים מבית ישראל כנותנים יד לרציחה ח"ו, אבל מה נעשה שמחוייבים אנו עפ "י התורה להסתכל על העתיד. אין גבול לציניות. אנשי נטורי קרתא שיגרו אתמול (רביעי) מכתב למשפחות נרצחי הטבח בישיבת 'מרכז הרב', ובמכתב שוב חוזרים על משנתם הסדורה. בראשיתו של המכתב נכתב כי מדובר בנטורי קרתא בפלשתינא, והם פותחים את המכתב בפסוק ממגילת איכה והנביא ירמיהו, ומיד לאחר מכן כותבים: "אנו חברי נטורי קרתא מיסודו של הישוב הישן בירושלים דואגים וכואבים על זה לילות וימים זה עשרות בשנים, למנוע פגעים ומקרים רעים כאלו בתוך מחנה העברים, כי מאז שהתחיל הסכסוך והלחימה עם הגוים פה ארה "ק , מבקשים הם לנקום נקמת עמם בכעס וחימה רח"ל, דם ישראל נשפך כמים בעוה"ר בלי הרף בתוך אדמת ארץ הקודש זה 60 שנה ויותר, וכדוגמת הטבח בישיבת חברון בשנת תרפ "ט ועד עתה לדאבון לב" . עוד נכתב: בלתי אפשרי לשבת עוד בחיבוק ידיים בזמן שמדת הדין שולטת באופן כה מר. דווקא בשעה קשה ומרה זן, אולי הגיע כבר העת והשעה לעשות חשבון הנפש ולומר למלאך המשחית הרף' אולי כולנו כצאן טעינו, אולי הגיע הזמן להכיר בצדקת דרכי אבותינו ורבותינו ז"ל משך 2000 שנות גלות בהתנהגותם עם הגוים בדרישת שלום ורחמנות , בריצוי ופיוס, אולי עי"ז נזכה להמתקת הדינים להכריע את הכף לטובה ולברכה למנוע בעתיד אסונות מבהילות ומחרידות כאלו ח"ו בקרב אחינו כל בית ישראל . ידענו גם ידענו כי ע"י מעשינו התמידיים של דרישת שלום והכנעה כלפי הגוים, נחשדנו אצל רבים מבית ישראל כנותנים יד לרציחה ח"ו, אבל מה נעשה שמחוייבים אנו עפ"י התורה להסתכל על העתיד, כמאחז"ל איזה חכם הרואה את הנולד. ועל מאורעות כאלו הננו פוחדים ורועדים לבל יאונה, וכדי לקדם את פני הרעה ולמען הצלת הכלל, הננו צועדים ב 'דרכי הגלות' של אבינו הזקן ישראל סבא. ולכם משפחות הנהרגים האומללים ז "ל , אנו מאחלים מקרב לב עמוק "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים". השי "ת יחזק את לבבכם השבור והרצוץ לרסיסים , ולא תוסיפו לדאבה עוד, ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די (ירוחם שמואלביץ - לדעת)
 

הפרסר

New member
הלוואי ירצחו להם את הילדים

בעצם אותם הילדים שלהם לא אשמים
 

סזצ

New member
הם לא שמחים לאיד

להפך המכתב מראה שהם מצטערים, הם לא יהודים כפי הגדרתך, אם יבוא מישהו אם זהב ביד ויבוא מישהו עם עפר יאמר ההוא עם עפר לי יש זהב יאמר לו ההוא עם הזהב אם מה שבידך הוא זהב מה שבידי הוא עפר, אם כל באי עולם יחליטו שמינים ואפיקורסים הם יהודים זה לא יותר מבדיחה כשם שכומר יחליט מי יהודי, הם היהודים האותנטים, רק יש להם בעיה קטנה שהשנאה לציונות העבירה אותם על דעתם.
 

סזצ

New member
הם לא מצדיקים

הם אומרים שזה קרה בגלל הקמת המדינה, וכדי שזה לא יקרה בעתיד הם מבקשים מהם שיתפכחו שהמדינה היא לא סוף הגלות אלא גלות חדשה... גלות הנפש בעיקר..
 
ממש לא.

הם הרבה יותר קיצונים. הם מייחלים למות המדינה הציונית ושליטת הערבים במדינה.
 
למעלה