הנחש משה יהושע הלפרין מכפר חב"ד

היה ששכן של לוזיק גרליק הגיס של דוד מורוזוב שדפק לבנימין לוין בקבוק אחרי מריבה בנושא מפעל שפתח סודקביץ והם ניצלו את זה שוולול זאב זלמנוב הביא עולים חדשים לכפר חבד לרדוף ולסחוט את העולים שהביא זאבזלמנוב שעבד כנהג בסוכנות דובק של שמריהו גוראריה מתל אביב
לציין שאז נולד גם לזאב זלמנוב בתו רחל וגם למשה נפרסטק [בעל של איותו של לוזיק גורליק ] שדר בשכונה זו לציין שהם סחטנים חסרי אנושיות נחשים ....... אין אדם ונחש גרים בכפיפה אחת
 
נערך לאחרונה ב:
לציין שנחש זה התחתן ולא נולדו לו ילדים וכשנולדו לו רדף אנשים ערירים וקרובי משפחתם
 
גם אחיו שהתחתן עם גולדברג אצל אחיותיה משפחות מרובות ילדים וגם הם בני בליעל
 
נכדתו הבכורה של הנחש מ.י נולדה כמה ימים לפני מותו של הרשג גיסו של הרבי ממש לציין שהנחש הוא מרודפי יתומים אומללים ואלמנות עריריות כמה שנים לא היה לבתו בן זכר עד שנולד ש"ב שיום הולדתו חל בימים אלו לך תשאל שאלות
 
לציין שעכשיו הלפרין וגם שניאורסון וכד' התחתנו עם כהנא שמתו הסבא והסבתא אבל הלפרין ושניאורסון וגם כהנא שדודו שמשון התחתן עם נכדה של שניאור זלמן גורליק הזקן כשהגיע מרוסיה ייתמו ייתמו אחרים נערים צעירים מאב ואם על לא עוול בכפם ורדפו אותם אחרי שנערים אלו התייתמו והכריחו אותם יחד עם ברוק ולייבקע לוין לברוח מהבית ולישון ברחובות
אנשים רעים ובני בליעל לא יודע איזה תורה יש להם ???
לציין שלוזיק נכדו של ש.ז גורליק היה נשוי ללובה מרוזוב גולומבוביץ כשאחי דוד רב עם סודקביץ שפחו מפעל ודפק להם בקבוק ובאותה השנה נולד ללאה נפרסטק בנה יוסף יצחק שהוא גם נין של גורליק
 
כל המשפחה גם של אהרן הלפרין שר"י שהקים אותה על חשבון אומללים רודף את חלשים יחד עם קרוביו
 
הנחש הלפרין כבר בן 87 ולא סר ממעשיו של רדיפת יתומים אומללים ורדף בחייו גם אלמנות עריריות
 
לקחו לעצמם את השידוכים הכי טובים ורודפים יתומים שגם הם האלפרונים עצמם אימללו
 
לבן דודו הומינר 14 ילדים ולרב צאצאיו משפחות מרובות ילדים 14 15 16 וכדומה אז למה נחש זה רודף יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
למעלה