הנחיות חדשות של בנק ישראל

suwannee

New member
ברצוני לקחת הלוואת גישור של 450 אלף שח. שמאי היה ושלח דוח לפי סכום ניתן לשעבד את הבית
וסכום הזה יילך לחתימה החוזה עד שאמכיר את הנכס תוך 30 חודשים ואחזיר את הללואת גישור
בבנק אמרו לי שיש הנחיה חדשה של בנק ישראל וניתן לקחת הלוואת גישור עד 24 חודשים
אך אני גם בנוסף רואה את ההמשך של הנחיה הזאת

על אף האמור, תאגיד בנקאי רשאי להעמיד ללווה הלוואה נוספת לצורך השלמת מימון רכישת דירה חליפית, ובלבד שמתקיימים כל התנאים להל:
1 . ההלוואה הינה הלוואת גישור בשעבוד הדירה הקיימת, ובלבד שסך ההלוואות בשעבוד דירה זו לא יעלה על %50 משוויה.
2 סכום ההלוואה לא יעלה על הסכום הנדרש להשלמת מימון הדירה החליפית.
3. תקופת ההלוואה לא תעלה על התקופה המקסימלית במהלכה נדרש הלווה למכור את דירתו הקיימת על פי הנחיות רשות המיסים )בסעיף 9( ג1ג()2()ב( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג-1963 .)נכון להיום: תקופת ההלוואה לא תעלה על 24 חודשים. ברכישת דירה חליפית מקבלן, רשאי התאגיד הבנקאי לחדש את הלוואת הגישור עד לתקופה של 12 חודשים ממועד מסירת החזקה בפועל לידי הלווה.


מה זה אומר סעיף 3 עם זה שבנק רשאי לחדש את זה ל 12 חודשים.
לא מבין עד הסוף את המשמעות
 

מאיר וידר

Member
מנהל
זה אומר שיכולים עכשיו לאשר ל-24 חודשים
ולאחר מכן להמשיך את האישור ל-12 חודשים נוספים
 

suwannee

New member
תודה לך על התשובה
כן קיבלתי היום גם תשובה מהבנק שהם רשאים (וזה לא חובה) לחדש עד 12 חודשים נוספים
רק לא קיבלתי תשובה מדוייקת מהבנק על בסיס איזה קריטריון זה נקבע(התנהלות חשבון, החזרים וכו)
 
למעלה