הנה זה מתחיל וועדת ברודט- פסק דין מהיום

ה יי

New member
הנה זה מתחיל וועדת ברודט- פסק דין מהיום

קצין התגמולים מנסה להשתמש ללא הצלחה בוועדת ברודט, שימו לב הכל מועתק מילה במילה מפסק הדין. חלק מפסק הדין מחקתי בגלל חוסר מקום בהודעה. אולי ארגון נכי צה"ל יתעורר מהתרדמה שלו לפני שיהיה מאוחר? בתי המשפט ענ 000460/05 ועדת ערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) בית משפט השלום חיפה 04/07/2007 תאריך: סגן נשיא ר. חרסונסקי (בדימ') - יו"ר הועדה פרופ' א. פלדי - חבר הועדה מר ד. לוקוב - חבר הועדה בפני: חדד אליהו בעניין: העורר סיון תמר ע"י ב"כ עו"ד - נ ג ד - המשיב משהב"ט-אגף השיקום -ק.תגמולים פסק דין כללי: 1. מדובר בתביעה בנושא אורטופדי, שבה טוען העורר כי כאבי הגב מהם הוא סובל הם על רקע וכתוצאה מן השרות הארוך בן ה-30 שנה במשטרה. 2. קצין התגמולים דחה את התביעה משום שסבר כי לא ארע כל ארוע חריג במהלך השרות וגם לא נטען כי היה ארוע כזה, וכי מדובר בתהליך טבעי של מחלה, שמופיעה בד"כ אצל חלק מבני האדם ללא קשר עם עיסוקם. כמו כן, הדגיש קצין התגמולים כי : א. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב), נחקק כאשר הרציונל שבבסיסו היה להיטיב ולהעניק זכויות כספיות למי שחרף נפשו למען בטחון ישראל. כידוע, הגדרות החוק פורשו בהרחבה יתרה, מה שגרם לכך כי כיום מממן הציבור כולו סכומי עתק למימון זכויותיהם של אלו שמוכרים על פי החוק כנכי צה"ל. ב. דו"ח וועדת ברודט שהתפרסם בימים אלו על אודות תקציב הבטחון, מפרט נתונים המדברים בעד עצמם. בין היתר נקבע כי רק ב-26% מן המקרים המוכרים על פי החוק אירעה הנכות בפעילות מבצעית! בשאר המקרים מדובר במחלה ותאונות (עבודה, ודרכים אחרות ופגיעות בחופשה). ג. עוד מפרט הדו"ח כי רובם של הנפגעים המוכרים באגף השיקום לא נפגעו מפעילות שהיא פעילות צבאית או בטחונית במהותה, וכי "העובדה שאגף השיקום מטפל בעיקר בנפגעי תאונות עבודה ומחלות, מונעות ממנו להפנות את עיקר משאביו לטובת שיקומם של הנכים שנפגעו בפעילות צבאית, ובכך למלא את ייעודו המקורי". ועדת ברודט קוראת לשינוי חקירה בעניין. מצ"ב העמודים הרלוונטים מהדו"ח. ד. הגם שעניינים אלו מונחים לפתחו של המחוקק, מוטל גם על בית המשפט התפקיד לפרש את החוק על פי פרשנותו התכליתית והראויה. ה. כפי שיפורט להלן, יש לדחות תביעתו של העורר, ואולם כבר עתה יצויין כי מקרה זה בוודאי אינו המקרה שמחוקקי החוק ראו לנגד עיניהם כאשר חוקק חוק הנכים, והכרה בתביעות כאלו היא זו שהביאה למצב הבעייתי, לשון המעטה, אליבא דועדת ברודט. 3. בתצהיר עדותו הראשית של העורר הוא אומר: מחקתי כאן בגלל חוסר מקום בהודעה מסקנה: 7. הדברים שנאמרו ע"י המשיב בפתח הדיון ואשר צוטטו בפסק הדין בתחילתו, לא יכולים להיות רלוונטיים לעניין זה כשהמחוקק עדיין לא מבחין בין נכה שנפגע בפעולה צבאית מלחמתית לבין נכה שחלה בצה"ל בעת שירותו. 8. מקרה דומה שהובא בפנינו נדון בפני ביהמ"ש לערעורים בהרכב כב' השופט גריל בע"א 3551/06, שם החליט כב' השופט גריל כי יש להכיר ב- 50% החמרה. אנו סוברים כי שרשרת הפגיעות המזעריות שהצטברו במשך תנאי השירות הקשים והארוכים הם שגרמו לפגימה במובן של החמרה – 50%. 9. המשיב ישא בהוצאות ובשכ"ט בסך 2,000 ₪. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים ניתן היום י"ח בתמוז, תשס"ז (4 ביולי 2007). מר ד. לוקוב חבר הועדה פרופ' א. פלדי חבר הועדה ר. חרסונסקי ס. נשיא (בדימ') יו"ר הועדה
 

skeptic

New member
החוצפה של קצין התגמולים מרקיעה שחקים

דו"ח ברודט הוא דו"ח שעדיין לא מיושם בשום צורה ואופן ולא אומץ ע"י ממשלת ישראל בשום סעיף וכבר קצין התגמולים, חבל שלא מצויין שמו, משתמש בו ללא שום צורך ועניין. טוב שבית המשפט כתב את עמדתו בנושא כדי שמקרים כאלה לא יחזרו עוד. זה היה נסיון נואל של הממסד לפגוע בזכויות החוקיות של האדם שבו מדובר.
 
צריך להשהות את קצין התגמולים שמנסה לפגוע

בכול דרך ומחיר בנו נכיי צהל ,שגם כך אנו סובלים מספיק מהמערכת.
 
בעל סמכויות מוגברים ללא כל פרופורציה.

קצין התגמולים= 1-מנהל לשכה 2-יושב ראש וועדות מינהלתיות 3-קצין חוקר 4-שופט 5-מוציא לפועל 6-נובהה היות שלפקידון הזה חסר ידע בסיסי בנושאים הרלוונטים נעזר בבכירים שמיסביבו וכך הם המחליטים ולא הוא ,חוסר הניסיון שלו גורם לפגיעה ישירה ויקיפה בנו הנכים ,תגידו מה שאתם רוצים זוהיא עובדה,כאשר אדם מוצנח לתפקיד רם שכזה מרגיש "מלך"וכל מי שלא עושה דברו ניפגע ממנו ישירות או עקיף.וזה עובדה ,אבל כרגע אין מי שיעצור אותו היות והוא מגובהה מגבוהה מעל רוני מורינו,ועל כן הביטחון הרב שלו,בעזרת השם ימים יגידו גם זה יעבור כאשר אדם פוגע בחלשים צריך ליזכור כי הכול יחזור אליו באחד מין הימים ללא כל התראה מוקדמת. רק בריאות -רק בריאות -ברכה והצלחה.
 
חדד אליהו

פס"ד חדד אליהו לדעתי הוא תחילתו של תהליך ההפרדה בין דם לדם בפרקליטות ובמשרד הביטחון. אין לנו להשלות את עצמינו, זה תהליך שיש לו כיוון אחד - לשלילת זכויות. תהליך זה שמחינו לפניו בהפגנה התחיל - וארגון נכי צה"ל לצערי עדיין ישן. עד מתי?? אנו לא נניח לעניין ונעקוב אחרי הסיפור הזה בעין פקוחה.
 
למעלה