הנה ההמשך

אחיות בתי הספר

האם תפקידן באמת להגיש עזרה ראשונה כזאת או אחרת או לחנך ולקדם בריאות ולטפל במניעה ראשונית? לצורך הגשת ע"ר - "שווה" להכשיר בעלות נמוכה יותר כ"א שיעשה את זה היטב לצורך קידום בריאות על כל תחומיה .........עוד מסמר בארון הרפואה הציבורית הכושלת שלנו..... כבר לא יודעת מה לחשוב או להרגיש - אישית ומקצועית גם יחד
 
למעלה