הנהלה שלום --שוב........

הנהלה שלום --שוב........ ../images/Emo10.gif

√ הודעה אחת מרשימת "הודעות אחרונות שלי " - הטיפה אינה מעבירה אותי אל דף ההודעה המקורית כפי שהעבירה , בימים אחרונים עולה במקום דף ה"טעות" ושעלי לנסות שוב,,כך זה כבר מספר ימים..מה קורה ? הודעה ראשונה ב11.9.2001 .
 
למעלה