המקומות שהדת מכלה בהן מילותיה לשוא

המקומות שהדת מכלה בהן מילותיה לשוא

הם המקומות שהמוסיקה נוגעת בהם ללא מילים.
 
למעלה