המעסיק קיזז משכרי לקרן פנסיה אך לא הפקיד את הכסף בחברת "כלל"

שלום,
המעסיק קיזז משכרי קרוב ל 200 ש"ח לקרן פנסיה והיה אמור להפקיד ב "כלל".
הכסף אינו מופיע ב "כלל" וכפועל יוצא אינני יכול למשכו (גילי הוא 70 ולכן רשאי למשוך כספי פנסיה).
פניתי למעסיק, שפסק ש "הכסף הועבר". פניתי ל "כלל" שאמרו שהכסף הועבר (לפני למעלה משנה) אך הוחזר כי לא פתחתי קרן פנסיה.
חזרתי למעסיק שאמר: "הכסף לא הוחזר" חזרתי ל "כלל" שאמרו "הכסף כן הוחזר" וחוזר חלילה.
מדובר בסכום פעוט יחסית אך קרוב ל 50% מהשכר שהייתי זכאי לו בעבודתי הזמנית אצל המעסיק !
עלות תביעה בבי"ד לעבודה תהיה קרובה מאוד לסכום שאני תובע ! גם אם אזכה בתביעה יצא שכרי בהפסדי. מצד שני לגרוע קרוב ל 40 אחוז מהשכר העלוב שלי, להכניס לכיס של המעסיק או חב. הביטוח זה עוול, על חשבוני, שאינני יכול לעבור עליו לסדר היום.
לתבוע בבי"ד לעבודה?
לתבוע הוצ. משפט שהם בערך בגובה הסכום הנתבע?
ואם אשלם 200 ש"ח הוצ. תביעה, אשלח למעסיק תביעה ואז יפקיד לחשבוני קרוב ל 200 ש"ח איך אקבל בחזרה הוצ.משפט?
 

עוד עמית גורביץ

Active member
מנהל
על סכום תביעה מכח חוק הגנת השכר עד גובה של 34,400 ש"ח - יש פטור מאגרה, על כן לא תשלם כל אגרה בעת הגשת התביעה.
ככל שתיזכה - אף תקבל בסוף הוצאות משפט לטובתך.
אינך חייב ביצוג של עו"ד.
כך שלגופו של עניין אין לך כל "חסם כניסה" כספי ותוכל לעמוד על זכויותייך בביה"ד.
 

עוד עמית גורביץ

Active member
מנהל
עליך לציין בכתב התביעה כי התביעה הינה להשבה של סכום שקוזז משכרך שלא כדין (בניגוד לסעיף 25 לחוק הגנת השכר), ומשכך התביעה הינה מכח חוק הגנת השכר ואינה אמורה לשאת בכל אגרת ביה"ד. אנא הסב את תשומת פקיד/ת ביה"ד לכך.
 
למעלה