המסילה מאשדוד לאשקלון

מצב
הנושא נעול.
המסילה מאשדוד לאשקלון

המסילה מאשדוד לאשקלון
בתקופת הממשלה הקודמת,הצהיר שר התחבורה דאז,אמנון ליפקין שחק,על כוונתו לשדרג את קטע המסילה בין אשדוד לאשקלון,שכיום משמש רק לרכבות משא,על מנת שישמש גם לרכבות נוסעים.האם נעשו מאז צעדים מעשיים בנידון,או שזה נשאר רק בגדר דיבורים?
 
תחנת אשקלון

המסילה מאשדוד לאשקלון
בתקופת הממשלה הקודמת,הצהיר שר התחבורה דאז,אמנון ליפקין שחק,על כוונתו לשדרג את קטע המסילה בין אשדוד לאשקלון,שכיום משמש רק לרכבות משא,על מנת שישמש גם לרכבות נוסעים.האם נעשו מאז צעדים מעשיים בנידון,או שזה נשאר רק בגדר דיבורים?
תחנת אשקלון
לרכבת ישראל יש כוונה עקרונית והצהרתית לשדרג את הקו לאשקלון ולהפעיל עליו רכבות נוסעים אל תחנה חדשה/מחודשת עוד בשנים הקרובות, אולם לא ידוע לי על כל פעילות ממשית בכיוון זה כרגע.
 

איליה.

New member
אגב אשדוד-אשקלון

תחנת אשקלון
לרכבת ישראל יש כוונה עקרונית והצהרתית לשדרג את הקו לאשקלון ולהפעיל עליו רכבות נוסעים אל תחנה חדשה/מחודשת עוד בשנים הקרובות, אולם לא ידוע לי על כל פעילות ממשית בכיוון זה כרגע.
אגב אשדוד-אשקלון
לפני כמה שנים היתה כתבה על זה שראש עיריית אשדוד רוצה להקים שלוחה של הרכבת אל תוך הסיטי. ידוע לך במקרה על משהו שהתקדם מאז, או שהרעיון הוזנח?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה