המילה טלפון - ניקוד

orh28

New member
שלום רב,
המילה טלפון מנוקדת על פי האקדמיה בשני צירה (טֵלֵפוֹן) ואילו במילון רב מילים היא מנוקדת בשני סגול (טֶלֶפוֹן). מה הנכון?
תודה על תשובתכם.
 

orh28

New member
אם כך התשובה היא לפי האקדמיה... כך נטיתי לחשוב. תודה.
והנה הגיעה בהמשך תשובה עם צורת ניקוד שלישית ... :)
 

trilliane

Active member
מנהל
אם כך התשובה היא לפי האקדמיה... כך נטיתי לחשוב. תודה.
והנה הגיעה בהמשך תשובה עם צורת ניקוד שלישית ... :)
אם את הולכת לפי האקדמיה ודאי שהתשובה היא לפי האקדמיה... B-)
אבל לא כולם הולכים לפיה, עינייך הרואות (שנאמר "עשה לך רב").
 
טי"ת בצירה ולמ"ד בסגול יהיה הניקוד הנאמן ביותר לדרך הניקוד בעברית אם כי נראה ששימוש בסימן אחיד בא לשם הפשטות כי המילה לועזית.
 

trilliane

Active member
מנהל
טי"ת בצירה ולמ"ד בסגול יהיה הניקוד הנאמן ביותר לדרך הניקוד בעברית אם כי נראה ששימוש בסימן אחיד בא לשם הפשטות כי המילה לועזית.
לא יודעת למה הכוונה ב"נאמן ביותר לדרך הניקוד בעברית", מדובר במילה לועזית.
הניקוד של האקדמיה ללשון משקף את כללי התעתיק במילים לועזיות. אפשר לקרוא אותו כאן:
taatik-loazit-2020.pdf (hebrew-academy.org.il)
 
לא יודעת למה הכוונה ב"נאמן ביותר לדרך הניקוד בעברית", מדובר במילה לועזית.
הניקוד של האקדמיה ללשון משקף את כללי התעתיק במילים לועזיות. אפשר לקרוא אותו כאן:
taatik-loazit-2020.pdf (hebrew-academy.org.il)
הקידומת טל- היא כמו במשקלים סגוליים. כלומר בצורת סגול סגול או צירה סגול.
זה כמו ההבדל בין תבל (שני צירה) לתבל (שני סגול) הראשון מלרע השני מלעיל.
 

trilliane

Active member
מנהל
הקידומת טל- היא כמו במשקלים סגוליים. כלומר בצורת סגול סגול או צירה סגול.
זה כמו ההבדל בין תבל (שני צירה) לתבל (שני סגול) הראשון מלרע השני מלעיל.
אני מניחה שזה השיקול שהנחה את "רב מילים", אבל היא לא באמת כמו במשקלים הסגוליים. זו לא מילה עברית שעברה את התהליך הזה או נשקלה לימים במשקל הקיים; זו קידומת יוונית שהתגלגלה לשפות אירופיות אחרות והיא חלק ממילה לועזית בינ"ל ארוכה יותר, שבאנגלית ובצרפתית הוגים אותה בהטעמת ה-ט (מלעיל דמלעיל) אבל בספרדית ובאיטלקית, למשל, הוגים טלפונו (teléfono). כללי האקדמיה ללשון לניקוד מילים לועזיות הם כלליים ולא מתייחסים להגייה של מילה מסוימת שבמקרה מזכירה חלקית תבנית עברית.
 
לא יודעת למה הכוונה ב"נאמן ביותר לדרך הניקוד בעברית", מדובר במילה לועזית.
הניקוד של האקדמיה ללשון משקף את כללי התעתיק במילים לועזיות. אפשר לקרוא אותו כאן:
taatik-loazit-2020.pdf (hebrew-academy.org.il)
עיינתי ב
אני מניחה שזה השיקול שהנחה את "רב מילים", אבל היא לא באמת כמו במשקלים הסגוליים. זו לא מילה עברית שעברה את התהליך הזה או נשקלה לימים במשקל הקיים; זו קידומת יוונית שהתגלגלה לשפות אירופיות אחרות והיא חלק ממילה לועזית בינ"ל ארוכה יותר, שבאנגלית ובצרפתית הוגים אותה בהטעמת ה-ט (מלעיל דמלעיל) אבל בספרדית ובאיטלקית, למשל, הוגים טלפונו (teléfono). כללי האקדמיה ללשון לניקוד מילים לועזיות הם כלליים ולא מתייחסים להגייה של מילה מסוימת שבמקרה מזכירה חלקית תבנית עברית.
הבעיה בכללי האקדמיה שהם מבחינים בין הברה פתוחה לסגורה ובין מוטעמת לכזו שאינה מוטעמת (כמו בניקוד עברית קלאסית) למרות שזו מילה לועזית.
לא כ"כ ברורה לי ההשוואה לשפות זרות בסופו של דבר בעברית הוגים טלפון כמו בעברית.
 

trilliane

Active member
מנהל
עיינתי ב

הבעיה בכללי האקדמיה שהם מבחינים בין הברה פתוחה לסגורה ובין מוטעמת לכזו שאינה מוטעמת (כמו בניקוד עברית קלאסית) למרות שזו מילה לועזית.
לא כ"כ ברורה לי ההשוואה לשפות זרות בסופו של דבר בעברית הוגים טלפון כמו בעברית.
ודאי שניקוד מילים לועזיות מסתמך על מערכת הניקוד שיש לנו, אבל הוא לא בהכרח לפי העברית (למשל תנועות i הן תמיד בחיריק מלא) וגם ההתייחסות להטעמה היא חלקית ורלוונטית רק בסוף מילה. בעברית קלאסית אין מלעיל דמלעיל, וההגייה של "טלפון" בעברית היא לא הגייה "כמו בעברית" היא הגייה כמו בשפות אירופיות מסוימות אבל לא באחרות, וזו לא הגייה עברית ולכן הניקוד כאן אינו כאילו זו הייתה מילה עברית. זה מה שאני מנסה לומר.

אני בהחלט מבינה את ההיגיון שבשימוש בשני סגולים, זה אפילו יפה יותר לעין (לטעמי), אבל הכללים הם כלליים ולא מחריגים את המילה המסוימת הזאת רק כי היא מזכירה מילים עבריות (שלא קשורות אליה). זו הנקודה.
 
ודאי שניקוד מילים לועזיות מסתמך על מערכת הניקוד שיש לנו, אבל הוא לא בהכרח לפי העברית (למשל תנועות i הן תמיד בחיריק מלא) וגם ההתייחסות להטעמה היא חלקית ורלוונטית רק בסוף מילה. בעברית קלאסית אין מלעיל דמלעיל, וההגייה של "טלפון" בעברית היא לא הגייה "כמו בעברית" היא הגייה כמו בשפות אירופיות מסוימות אבל לא באחרות, וזו לא הגייה עברית ולכן הניקוד כאן אינו כאילו זו הייתה מילה עברית. זה מה שאני מנסה לומר.

אני בהחלט מבינה את ההיגיון שבשימוש בשני סגולים, זה אפילו יפה יותר לעין (לטעמי), אבל הכללים הם כלליים ולא מחריגים את המילה המסוימת הזאת רק כי היא מזכירה מילים עבריות (שלא קשורות אליה). זו הנקודה.
כבר רשמתי בהודעתי הראשונה שאני מניח שיש עניין להפשטה מבחינת הניקוד, אבל אם את מבינה את ההיגיון בניקוד שונה ומילון מנקד אינטואיטיבית שונה מהחלטת האקדמיה הרי שאין ב"רוח ההכללה" הזו יתרון נראה לעין...
 

trilliane

Active member
מנהל
כבר רשמתי בהודעתי הראשונה שאני מניח שיש עניין להפשטה מבחינת הניקוד, אבל אם את מבינה את ההיגיון בניקוד שונה ומילון מנקד אינטואיטיבית שונה מהחלטת האקדמיה הרי שאין ב"רוח ההכללה" הזו יתרון נראה לעין...
המסקנה שלך לא נובעת מהנחה.
ודאי שיש יתרון בכללים ברורים וכלליים, תמיד קל יותר ללמוד כללים מלזכור את היוצאים מן הכלל (בלי קשר לאקדמיה, לעברית או לשפה).

מילון רב-מילים פשוט לא נשמע להחלטות האקדמיה בניקוד מילים לועזיות (לא רק במילה הזאת) ולמען האמת גם לא בכתיב המלא (אם כי אז הוא לפחות טורח לציין את התקן). זו האג'נדה שלו. מכיוון שהוא מנקד איך שבא לו, אני לא יכולה לדעת מראש איך הוא יבחר לנקד מילה מסוימת, מתי יתאים לו להישמע לכללים ומתי לא. איך זה יתרון, לא ברור לי.
 
למעלה