המחאה שהלכה לאיבוד..אסא-קדמוני...

המחאה שהלכה לאיבוד..אסא-קדמוני...

אחרי 1973 ואלפי חלליה היתה תנועת מחאה שהתרכזה בשני אנשים. מוטי אשכנזי ואסא קדמוני. למה לא מזכירים את מורשתם?
 
למעלה