המוחרקה - מקור השם

בהרבה מקורות ראיתי שמקור השם המוחרקה (האתר על הכרמל) הוא במילה הערבית שריפה, שכן במקום זה התרחש
המבחן בין אליהו הנביא לנביאי הבעל, אלוהיו של מי הוא האלוהים האמיתי, וההוכחה באה בצורת אש שירדה מן השמים
ושרפה את המזבח על קורבנו.
ומוסיפים אותם מקורות ואומרים, שגם בעברית ניתן לראות את התאמת השם מוחרקה לשריפה, שכן קרוב הוא הפועל הערבי חַרַק
(=שרף) לפועל העברי חָרַך בעל ההוראה הדומה (ובחלק מן המקורות אף הגדילו עשות ותיעתקו [באופן מוטעה!] את השם הערבי כך: מוחרכה,
כדי להראות את קרבת משמעותו למילה חריכה.
וכאן באה שאלתי:
האם ידועים לכם חילופים כאלה בין האותיות ק' בערבית ל-כ' בעברית בין מילים בעלות אותה משמעות או משמעות קרובה? (בדומה למשל לחילופי ס' ב-ש' - סלאם-שלום, ראס-ראש וכיו"ב).
בתודה,
צביקה
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
בטוח שיש הרבה. קבל 2 מהם: באר = ביר. שמש= שמס. מגדל השמש = מג'דל שמס.
 
למעלה