המודח הראשן יואב המודחת השניה ליהיא מול נופר

המודח הראשן יואב המודחת השניה ליהיא מול נופר

ישימו את ליהיא מול נופר שנופר תתעצבן שוב ששמ ים אותה אחרונה ואז ליהיא עפה ונופר הפרצוף תחת תעוף אמן בהדחה הקרובה או אחרי
 
למעלה