המדריך להנמכת ה- DR

ינlקא

New member
המדריך להנמכת ה- DR

פעם אחת ולתמיד נסיר את הלוט מעל הנושא שמטריד את כל המאותגרים אנכית שמחפשים "רגליים עד לרצפה". וגם: "שמעתי שאפשר לקנות קיט, אבל הוא מנמיך רק ב-5 ס"מ..." לצרכי ההמחשה, הורדתי מהמדפים אופנוע שמונח שם בפירורים והרכבתי ערכת הדגמה ביתית.
 

ינlקא

New member
הפרונט

זהו ציר משולשי ההיגוי. בתוך 4 הגביעים נעוצים הבולמים הקדמיים ומחוזקים ב-2 ברגים לגביע. סה"כ 8 ברגים.
 

ינlקא

New member
מצב הבולמים הקדמיים יחסית לכידון

נשחרר את 8 ברגי הידוק הבולמים.
 

ינlקא

New member
הנמכת הפרונט

דפיקות קלות על משולשי ההיגוי העליון והתחתון לסירוגין. יש להשתמש בפטיש גומי או פלסטיק על מנת למנוע נזק.
 

ינlקא

New member
קרוב יותר

לא להצמיד לכידון לגמרי. להשאיר כ-2 מ"מ מרווח.
 

ינlקא

New member
להדק את 8 הברגים חזרה

אם התוצאה הסופית אינה משביעת רצון מבחינת ההנמכה ( מנסיוני לא אמור להיות ) קיימת אפשרות להוסיף לכידון מגביהים ( "רייזרים" ) ולהמשיך ולהנמיך באותה שיטה.
 

ינlקא

New member
נוותר על הקפיץ בשלב זה

ונתרכז במה שמכונה: "הלינקים". הלינקים הם 2 גופי אלומיניום בצורת עצמות, והם מחברים למעשה ( עם גוף מתווך נוסף) בין הזרוע לשלדה. העמד את האופנוע על סטנד והגבה. המתלה האחורי צריך להיות משוחרר מכל לחץ ותלוי רפוי באויר.
 

ינlקא

New member
אורך הלינק

הוא המפתח להנמכה. ככל שה"עצם" הזו תהיה יותר ארוכה, האופנוע יהיה יותר נמוך! הלינק הימני בתמונה הוא המקורי. השמאלי - ארוך ממנו ב- 2 ס"מ. האמצעי - ארוך מהמקורי ב1.5 ס"מ. גש לבית מלאכה לעיבוד מתכות ( יש בכל אזור תעשיה ) העוסק בעבודות אלומיניום והזמן 2 לינקים ארוכים יותר מהמקורי לפי רצונך. מאלומיניום תעופתי. לפי נסיוני: כשהלינק השמאלי היה מורכב על האופנוע הושגה הנמכה של יותר מ- 15 ס"מ - וזה המון! "הסוס" שרצה סיבוב, התיישב עליו ושתי הברכיים שלו הגיעו עד לסנטר בערך. " לא- הוא אמר- זה נמוך מידי בשבילי". עם לינקים ארוכים יותר ב-1.5 ס"מ מהמקוריים, השגתי הנמכה של 7-10 ס"מ בגובה האופנוע. שימו לב להבדלים העצומים: כל 0.5 ס"מ המוסף ללינק מוריד את האופנוע ב 5 ס"מ ויותר!
 

ינlקא

New member
נרכיב חזרה את הלינקים למקומם

ונטפל קצת בקפיץ. עקב ההנמכה, הגלגל האחורי קרוב יותר עכשיו לכנף האחורית. לפיכך בדילוג מכשולים, באמפים, וסתם קפיצות לא נועזות המתלה האחורי יפגיש גלגל עם כנף. לכן עלינו ל"מתוח" קצת את הקפיץ האחורי. זה הקפיץ. בתוכו עובר הבולם. הקפיץ מתהדק או נמתח ע"י אום. מעליה ישנה אום נעילה. נשחרר אותה.
 

ינlקא

New member
ועכשיו נסגור את האום התחתונה

העבודה נעשית בעזרת פטיש ואזמל לא חד. סגירה האום התחתונה תמתח את הקפיץ מבחן התוצאה הוא לפי ההרגשה ורמת הרכיבה. ככל שתביא את האופנוע בתנאי שטח למצבים קיצונים יותר כך תאלץ להדק את הקפיץ יותר. גם אז התוצאה היא לא אופטימלית. היצרן תכנן את המתלים כהבנתו ( וגם ככה הם די פושרים ). השינויים המוצעים פוגמים בביצועי השטח והתוצאה המוצעת כאן היא פשרה בלבד. אבל למתחילים, המחפשים קודם כל בטחון ומניעת נפילות מיותרות - התוצאה תהיה משביעת רצון לחלוטין. באחריות ומנסיון. לא לשכוח בסיום להדק את אום הנעילה .
 

ינlקא

New member
תם הטיפול בחלק האחורי. אופציה

נוספת היא הנמכת הכסא. פרק את הכסא וגש לרפד רכב. הסר את הכיסוי והורד, לפי הדוגמא בין 2 ל 4 ס"מ ובשום אופן לא יותר מ-5 ס"מ. הרכב את הכיסוי מחדש. והרכב חזרה את הכסא.
 

ינlקא

New member
אופציה אחרונה

ולא ממש מומלצת ( גם לא חוקית )אבל אפשרית : החלפת הג'נטים מ-18 אינץ' ל- "17. בתמונה בקושי אפשר לראות את ההבדלים ונעזרתי במקל ומיסבים להמחשה. זה הכל בעצם. התורה לא מסובכת, לא קשה וגם לא יקרה. עלות ביצוע 2 לינקים בבית מלאכה - כ 350 שקל. תשלום לרפד רכב - 150 - 200 שקל. והעיקר שהרגליים מגיעות לרצפה... עם שיפור יכול הרכיבה לומדים שהרגליים לא ממש חייבות להגיע לארץ וניתן לפצות על חוסר גובה בטכניקות אחרות. אבל כאמור - זה רק למתחילים. לבריאות.
 
למעלה