|המבן אהרון מרצה בבית לייויק

matanpt

New member
|המבן אהרון מרצה בבית לייויק../images/Emo124.gif

קיבלתי מבית לייויק את העלון החודשי באי מייל, ושמחתי לגלות שבן אהרון יתן הרצאה ב- 15/7/05 ב: 11:30 בבוקר. הארוע בוודאי יפורסם בלוח הארועים. בן בן, בהצלחה!!!
 

ora11

New member
../images/Emo50.gifבן ו../images/Emo51.gifלך ענת

מקווה שאוכל להשתחרר מהעבודה ולהגיע.
 

שארעלע

New member
../images/Emo24.gif בהצלחה בן ../images/Emo50.gif

חבל שזה בשעת בוקר ...
מ'דארף ארבעטן
 
דאס קומט אויס פרייטיק, מאמעלע ../images/Emo2.gif

וואס פאר אן ארבעט מאכסטו פרייטיק ? דעם קוגל מאכט מען מיטוואך...
 

שארעלע

New member
קאכן../images/Emo21.gifאון באקן דארפמען טאטעלע?

פרייטיק איז אה זייער פארנומענער טאג .. נאר איך וועל טראכטן וועגן דעם , גיי וויס... אינטרעסאנט וועט דאס אה וואדע זיין
 

חייםלוי

New member
מנהל
משום מה הם לא פירסמו את זה כאן

בלוח האירועים. רק אתמול הם פירסמו שלושה אירועים אצלם אצלנו בלוח.
 

מנדלמוס

New member
ר' הומינר, דו געדעגסט די מעשה

מיט די גאנזשע? ארום צען מאנטן צוריק האסטו אונדז דערציילט א מעשה שהיה ביי דיין זיידן אין שטוב, אז א גנב האט אנגעהויבן אופרייסן דעם טיר און אויסלאזן די גאנזשע. פון דאמאלטס אן דריי איך זיך ווי א משוגע'נער און זוך א גאנזשע. אומיטום אווו איך זע א טיר צוטיילט אויף צווי אלבע זייטן גיי איך אריין צוקוקן אויב עס איז געפינטזיך דארט א גאנזשע. אייער נעכטן, זונטיק האט גאט געהלפן און איך האב געפונען א גאנזשע. בין איך אריין און פאמאכט א האלב טיר, צוגעשטעל די גאנזשע און אראפגענומען א בילד, צו וויזן דא אין פארום, כדי אלע זאלן ויסן ואס דאס הייסט.
 

מנדלמוס

New member
דא האט איר די מעשה. אריגינאל ../images/Emo63.gif

דבר בשם אומרו. • הגאנג'עו הומינר ו 01:01 | 13/09/04 המעשה מיט האגאנג'ע מיין טאטע האט געאייסען ר' זלמן חיים, אופען נאמען פון זיין זיידען ר זלמן חיים ריבלין, אונזער טאטע פלעגט אונז קינדער דערציילען די מעשה מיט די גאנג'ע, ר' זלמן חיים ריבלין, האט געווינט אין דעם חצר פון די שול "החורבה", החורבע האט מען דאס גערופען, או דאס איז העקטערע מאייסע, שפעט ביינאכט, דאס לאעמפאלע ברענט נאך אויפען טיש, ר' זלמן חיים האט נאך נישט געענדיקט לערנען, סי איז נאך פרי צו גיין שלאפען, אין דרויסען איז שוין שפעט ביינאכט, מאענטשען גייען שוין נישט אין גאס, פלוצלונג הערט ער הדראפע אויפען טיר, די טיר איז פון צווי פליגלאך, איינע איז שטעדיק פארמכט, און מיט די צוויטע ניצטמען זאך, וען מען גייט אוועק פון שטוב און קיינער בלאייבט נישט איז פאראן אין טיר השלאס, און דער שלאס האט הגרויסען שליסעל, און מען דארף דרייען צווי מאל, און נאכער פראבירען צווי מאל צו זיין זיכער אז העס איז גוט פארמאכט, און נאכער דריי זיך ארום מיט אזא גרויסען שליסעל, האבער באנאכט אז מען שלאפט אין שטוב, האבען מיר דאך געזאגט אז איין טיר איז פארמאכט, מיט וואס איז זי פארמאכט, ועל איך אייך געבען צו פארשטיין, די ווענט זיינען געווען אזוי גראב אפשר המעטער גראב, אזוי אז וען מען העפענט די טיר, קלאפט זי אן אוף האוואנט, אוף די ואנט איז געווען אנגעטאן האייזען אוף הארינג, אוף די טיר איז אויך געווען הארינג, אזוי אז מען האט דעם אייזען אריין געשטופט אין דעם רינג פון די טיר, פלעגט די טיר ווערען פארשלאסען, אז פון דרויסען האט מען דאס נישט געקענט העפענען, די זעלבע אוף די צוויטע פליגעל פון טיר, ארוף געלייגט די צווי איזענעס, איז די טיר געווען פארזיכערט, דאס האט געהייסען האגאנג'ע דער אייזען וואס פלעגט פארזיכערען די טיר אז מען זאל נישט קענען העפענען פון דרויסען. ר' זלמן חיים האט געמיינט אז העס דאכט אים, האבער הער הערט נאך המאל, און העס וערט שטארקער, האט הער פארשטאנען אז דאס איז ה – גנב . נו לאמיר זען וי אזוי דו ווילסט אריין גיין, קלערט הער ביי זיך, און הער לערענט וויטער, און מיט איין אייער הערט הער זיך איין ואס העס קומט פאר, דער גנב מאכט הלאך אין טיר פונקט לעבען די גאנג'ע, הער זאל קענען אויף הייבען די גאנג'ע פון דעם רינג, וועט הער קענען העפענען די טיר, ר' זלמן חיים נעמט השטריקל און שטעלט זיך הוועק לעבען טיר און ווארט, וען דער גנב האט אוסגעברכען דעם לאך און אריינגשטופט די האנט, און אנגעהייבען זוכען די גאטנג'ע, האט ר' זלמן חיים אנגעחאפט זיין האנט צוגעבינדען די האנט צו דעם רינג ואס אויפען טיר, נו דער גנב קען בלייבען דארטען האגאנצע נאכט, קיין טלפון איז נאך נישט געווען, צו אנקלינגען צו די משטרה, נעמט ר' זלמן חיים דעם לאעמפאלע פון טיש און שטעלט דאס הוועק אונטער די האנט פון דעם גנב, צום אנהייב איז נישט געפערלאך האבער מיט הקורצע צייט, ווערט וארים, און נאך מער וארים,ביז הער אייבט אן שרייען, אז די משטרה איז אנגעקומען אן הטלפון. לזכרו של רפאל איתן ז"ל, מי שלא רוצה חרב על הצואר, יחזיק חרב ביד
 
גם אני

אתארח שם ב26.7.05 עם הציורים שלי .לא ציינו זאת בלוח האירועים של הפורום. על מה ירצה בן אהרון?
 

matanpt

New member
../images/Emo50.gif../images/Emo57.gifמחרוזת פנינים

בן אהרון מביא את מצגת השירים היפיפיה והמיוחדת שלו.
 
למעלה