המאורשים יום רבעי

המודיע

חיים יצחק רייכמאן מחזון נחום עם לאה לורבר מבאר שבע~ יהודה הופמאן מבעלזא עם דינה רוזנר מאשדוד~חנוך ליפריץ מירושלים עם יהודית קלארק~
 
למעלה