הלנת שכר

מצב
הנושא נעול.
הלנת שכר

הלנת שכר
אם המעסיק משלם את המשכורת לעובד בתאריך ה 15 לחודש זה נחשב להלנת שכר או שזהו מהלך חוקי?
 
יש ויכוח בפורום -

אכן בדרך קבע השכר משולם ב 15 לחודש
בחברה בה עבדתי כדרך קבע הם היו נותנים את התלוש משכורת עם הצ'ק ב 15 לחודש לעובדים.
יש ויכוח בפורום -
אבל אני בטוח צודקת......... יש שגורסים שמשכורת צריכה להיות משולמת בראשון לכל חודש עפ"י הלוח הלועזי, במקרה כזה, המעסיק יכול לעכב את תשלום השכר ב-10 ימים וזו לא תחשב הלנה. דעתי שונה, אני חושבת שלמעסיק מותר לשלם בכל יום בחודש שירצה, כל עוד הוא משלם אחת לחודש. הינו, הוא רשאי לקבוע שיום התשלום הוא ה-15 לחודש וזו לא תהיה הלנה, כל עוד זה יום התשלום הקבוע והמעסיק לא משנה זאת בכל חודש. שוב, גם במקרה זה עיכוב של 10 ימים לא יחשב הלנה. ולסיכום, כולנו מסכימים שהנושא של תאריך תשלום השכר לא נדון בביה"ד לעבודה ולכן אין תשובה ודאית בעניין. יש לציין שמעסיקים רבים במשק קובעים את יום תשלום השכר כיום אחר ולא כראשון בכל חודש.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה