הליך בבית דין לעבודה

מצב
הנושא נעול.
הליך בבית דין לעבודה

הליך בבית דין לעבודה
שאלת פרוצדורה : הגשתי תביעה לבית דין לעבודה על כמה מאות שקלים. היום קיבלתי מכתב מבית הדין ובו צילום תשובת הנתבע. עד לכאן בסדר. השאלה היא מהו ההליך הבא ? האם אני צריך להגיב לתשובתו של הנתבע הכתב או לחכות שבית הדין יקבע מועד לדיון ואם כן בכל שאלה מהו לוח הזמנים ?
 
חברה מה קורה

הליך בבית דין לעבודה
שאלת פרוצדורה : הגשתי תביעה לבית דין לעבודה על כמה מאות שקלים. היום קיבלתי מכתב מבית הדין ובו צילום תשובת הנתבע. עד לכאן בסדר. השאלה היא מהו ההליך הבא ? האם אני צריך להגיב לתשובתו של הנתבע הכתב או לחכות שבית הדין יקבע מועד לדיון ואם כן בכל שאלה מהו לוח הזמנים ?
חברה מה קורה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה