הלוחמים

הלוחמים

ראינו נפלאות, שמענו נעמות, טעמנו טובות, ואין אנו ערבים לקול המלחמות לקול הלוחמים שצועקים, לשוב הבייתה שואפים לאמא ולאבא, לחזור מהשטחים עם נשק ביד וכוונות לכאב יוצאים לקרב בלא פחד בלב להשמיד את האויב לצוד את נחש כדי שאבא ואמא, ישנו ללא חשש היו הם חיילים, שעות עלינו שומרים לישון לא יכולים ודבר לא מבקשים רק לשמור על ארץ המולדת על פיסת האדמה בעולם על מקום לא שכיח ולא נראה בין כולם ולא מבקשים הם דבר רק עידוד ואיחולים אפילו שאין הם מקבלים מארץ החוטאים ואין פיסת אהבה בין זעקות המלחמה בין פתיחת נצרה בין דם סבל ועלונקה רק כאב, כי הלוחמים עלינו שומרים ודבר לא מבקשים רק לחזור הביתה משדה המוקשים
 
למעלה