הכת הסודית..הבונים החופשיים. ממש אינם יהודים...

הכת הסודית..הבונים החופשיים. ממש אינם יהודים...

אתה לא יכול לעסוק בפעילות חשאית ולטעון....תוכיחו שאני לא יהודי. משרד הדתות ממש סיפור הונאה....איך הכירו בהם כיהודים? למרות ההשתייכות לכת הסודית
 
למעלה