הכרה בצבירת גמולים בשנה הבאה

תאנוש

New member
הכרה בצבירת גמולים בשנה הבאה

האם שמעתם על כך?
היום התברר לי שהוחלט שמשנה הבאה לימודים של מעל 60 שעות יוכרו לצבירה לשנים לאחר מכן באופק.
באותיות הקטנות התברר לי שזה לא כולל הרחבת הסמכה.

איפה זה פורסם, אם בכלל?
 

z i v1

New member
בבקשה:

לכולם שלום,
לאור הניסיון שצברנו בשנים האחרונות, ולאחר דיונים עם הסתדרות המורים, נתקבלה החלטה לאפשר לעו"ה יתר גמישות בכל הכרוך בהקיפי שעות הלימוד לדרגה באופק חדש החל משנת תשע"ד.
אודה להעברת המידע לכל גורם בתחום אחריותכם. זה מידע חשוב מאוד ודחוף מאוד.
תודה להסתדרות המורים על שתוף הפעולה

בשנה"ל הבאה תורחב הגמישות בנושא הפיתוח המקצועי לצורך קידום בדרגה, בהתאם להנחיות הבאות:
א. עו"ה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה, מתוך סך השעות הנדרשות לקידום (120/180/210) השעות תבחרנה מהמתווה שמפרסם אגף א' לפתוח מקצועי.
כשמינמום השעות בשנה יעמוד על 30 שעות (כדי לשמור על עקרון הלמידה לאורך החיים)
ב. במידה ועו"ה למד עד 60 שעות מעל המתבקש בדרגה, תעבורנה 60 השעות לדרגה הבאה
ג. לעו"ה יוצעו מודולות שונות של 30 שעות - כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד.
ד. על הנושא/התחום שבמסגרת הפיתוח המקצועי של המורה יחליטו בדיאלוג משותף מנהל בית-הספר והמורה, תוך התייחסות לצורכי המורה, לצורכי בית-הספר ולמדיניות המערכת.
מוטי רוזנר
מנהל אגף א' לפתוח מקצועי של עו"ה
טל: 02-5603688/7, פקס: 02-5603682
 
למעלה