הכנתי כללים חדשים:

לשאול חבר שאוהבים אלו דברים חדשים עשה בתחביביו.
לשאול חבר שמחבבים אלו דברים חדשים עשה במסגרותיו.
להגיד "תאמין לי" במקום לשקר (לחבר או לשופט).
להגיד "שיהיה לך לא טוב" במקום לקלל.
להגיד "אתה לא בסדר" במקום לדבר רעות על אנשים.
לקרוא לקשר גופני "קשר חומרי" או "מגע קרוב".
להתייחס עניינית למה שאומרים נגדי ולנסות להפריך במקום לריב.
לתת ברכות ומילים יפות בצורה מלאה ומפורטת.
כשאדם מספר על קושי, לשאול אותו מה עוזר לו להתגבר עליו.
לבקש בלשון ציווי.
לדבר בלי מטאפורות.
לדבר בעיקר במשפטי חיווי.
לדבר בעברית עם תחביר מתומצת ובאנגלית עם תחביר מפורק.
 
למעלה