הכוללים על הכוונת של פורז.

מסתקרן

New member
הכוללים על הכוונת של פורז.

הכוללים הפזורים בערי ישראל נמנעים מלשלם ארנונה. הכוללים אינם מוגדרים כמוסד חינוך ולפיכך אינם פטורים מתשלום. אך בכל זאת בשיחות עם ראשי הכוללים נראה שהם מתחמקים ממתן תשובה ישירה לגבי נושא תשלומי המסים לעירייה. הבעיה נובעת מכך שלא ניתן לעקל ציוד מהכוללים בשל חובות: ספרי קודש אי אפשר לעקל, ושאר הציוד במתקני הלימוד אינו שווה ערך לסכומים אותם חייבים המוסדות לרשויות המקומיות. סיבה נוספת לכך שאין אוכפים את המס על המוסדות היא שהשלטון המקומי לרוב זקוק לקולות החרדים בהצבעות המתקיימות ברשויות, ולכן, גם אם אין מי שיודה בכך באופן רישמי, אף אחד ברשויות לא טורח לגבות את החובות הללו. וואלה
 
למעלה