היתה היום אסיפת פטרוכימיים

yel5

Well-known member
לצערי גם שכחתי. לא נראה משהו מהותי. מעריך שעדכנו על התפתחות דרישת ח למנות כונס ולקבל לידיהם את המניות המשועבדות להם.
 
ל- YEL5
בהחלט מהותי
ישנן התפתחויות (אני מפרט חלק)
1. עד מחר בבוקר יום חמישי 23/6/2022 כתב הצבעה סד' ח' לביטול הבקשה לכינוס
אם ההצבעה לא עוברת יהיה כינוס.
2. הוזכר שוב שבמסגרת מתווה החברה \ מימוש זכות הסירוב מוצע שמחזיקי סד' ח' יקבלו
את המניות בעין.
3. הוסבר שלצורך הנפקת חוב צריך שלחברה פטרוכימיים יהיה הון של 24M
אין לזה פתרון כרגע.
עד כאן
 

yel5

Well-known member
ל- YEL5
בהחלט מהותי
ישנן התפתחויות (אני מפרט חלק)
1. עד מחר בבוקר יום חמישי 23/6/2022 כתב הצבעה סד' ח' לביטול הבקשה לכינוס
אם ההצבעה לא עוברת יהיה כינוס.
2. הוזכר שוב שבמסגרת מתווה החברה \ מימוש זכות הסירוב מוצע שמחזיקי סד' ח' יקבלו
את המניות בעין.
3. הוסבר שלצורך הנפקת חוב צריך שלחברה פטרוכימיים יהיה הון של 24M
אין לזה פתרון כרגע.
עד כאן
הערה רק בסעיף 1.
אם ח יצביעו בעד ביטול הכינוס אז בקשתם לכינוס תתבטל.
מנגד, אם יצביעו בעד הכינוס אז לדעתי לא יהיה כינוס אלא יתחיל דיון בבימש שאחריו בימש יחליט (בעד או נגד הכינוס).
 
ל- YEL5
לא יהיה דיון השופט ימנה כונס נכסים (כ- 2 מ' ש"ח שכרו)
אין מחלוקת שהחוב לא שולם
החייבת (פטרוכימים) לא מתנגדת
היה דיון ב- 19 לחודש

אנא קרא שוב את החלטת השופט ופרוטוקול הדיון

ג.נ. - אינני עו"ד
 

yel5

Well-known member
ל- YEL5
לא יהיה דיון השופט ימנה כונס נכסים (כ- 2 מ' ש"ח שכרו)
אין מחלוקת שהחוב לא שולם
החייבת (פטרוכימים) לא מתנגדת
היה דיון ב- 19 לחודש

אנא קרא שוב את החלטת השופט ופרוטוקול הדיון

ג.נ. - אינני עו"ד
שמעון,
לא הייתי נוכח באסיפה האחרונה.
אני זוכר שלפי הצעת חגג נושי ח היו אמורים לקבל את מניות בזן המשועבדות להן.
מה העמדה הנוכחית של החברה\מחזיקי שאר האגחים לגבי לתת לנושי ח את מניות בזן המשועבדות להם?
האם הסכמת החברה\מחזיקי שאר האגחים לתת לנושי ח את מניות בזן המשועבדות להם לא הופכת את מינוי הכונס למיותרת?
תודה על התשובות.
 
למעלה