היש מאורסים?

  • פותח הנושא mar10
  • פורסם בתאריך
חיים ליב גולדברג בן הר` צבי הירש

ישיבת כנסת הגדולה ירושלים עם שרי שטרנגר ב"ר משה יצחק בני ברק. יהודה ארנפלד ב"ר זאב ישיבת ר` חיים עוזר ירושלים עם חיה גוטפרוינד ב"ר אביגדור סמינר כהנא רחובות. יעקב קליין ב"ר יהושע ישיבת מיר בני ברק עם תהלה לב ב"ר אהרן ירושלים. יוסף פראנק ב"ר יהודה לייב ישיבת חברון ירושלים עם מיכל לחובר ב"ר צבי סמינר וולף בני ברק. משה סטפנסקי ב"ר נתנאל ישיבת אמרי צבי ירושלים עם אסתר פפר ב"ר שבח סמינר דרכי רחל ירושלים. ישראל רוזנר ב"ר משה בני ברק עם מיכל ולדר ב"ר חיים שמואל בני ברק. ברוך סורוצקין ב"ר בנימין ישיבת פוניבז` טלז סטון עם דבורה פרידמן ב"ר נחום ירושלים.
 

דiד משה

New member
מאורסים, יום א', יא' בניסן. (בח"ח)

יתד: מאורסים: משה גולדשמיד ב"ר יהושע הי"ו ישיבת מיר ירושלים--------חיה רבקה ויינר ב"ר חיים מרדכי הי"ו בית שמש. אלכסנדר סופר ב"ר ברוך לייב שליט"א ישיבת חכמת שלמה ק. מטרסדוריף ירושלים-------------אסתי פרייס ב"ר שלמה שליט"א סמינר בית יעקב לונדון ק. יערים טלז סטון. שמואל לייב טייס בן הרב שמעון אהרן שליט"א ישיבת אמרי צבי בני ברק--------------יהודית בלומה בוסתנאי (כהן) בת הרב ר' גיל שליט"א סמינר הרב וולף בני ברק. המודיע: מאורשים: אברהם ישעיהו שפירא בן הרב שלמה זלמן שליט"א ישיבת חברון גבעת מרדכי רמת שלמה י-ם----------חנה וויטו בת הרב יעקב ארהן שליט"א ביתר עילית. שמחה טוביה קאמפף ב"ר דוד ירחמיאל הי"ו ישיבת מיר ירושלים, אנטוורפען--------ברכה רייסנר ב"ר חיים הי"ו סמינר למורות גייטסהעד, גייטסהעד - אנגליה.
 
קבל מיתד

יעקב קליין.מיר.בני ברק עב``ל תהלה לב מהר נוף**יהודה ארנפלד.חיים עוזר.רכס.עב``ג חיה גוטפרוינד.כהנא.רחובות**חיים לייב גולדברג.כנסת הגדולה.ירושלים עב``ג שרי שטרנגר ב``ב**משה סטפנסקי.אמרי צבי.י-ם עב``ג אסתר פפר.הר נוף**יוסף פראנק.חברון.סנהדריה.עב``ל מיכל לחובר ב``ב**ישראל רוזנר מב``ב עב``ל מיכל מספרת על עצמה ולדר**ברוך סרוצקין ב``ר בנימין טלזסטון עב``ג דבורה פרידמן ב``ר נחום בית וגן.עד כאן המשוגעים להיום
 

יוני 106

New member
לגבי ולדר טעית

יש יותר מחיים ולדר אחד בב"ב. וזה לא הבת של ההוא שאתה מכיר מהספרים או הקייטנות.
 
למעלה