הירהורים פסיכאדליים על מחסלצים

הירהורים פסיכאדליים על מחסלצים

פתאום קם אדם בבוקר מגלה שחוסל ומתחיל ללכת. קם אדם אחר ומגלה שהמחסלץ השתמש בשמו. אין עלינו......
 
למעלה