היסטוריה על קצה המזלג / 1:

היסטוריה / 2:

היום יו"ט במגילת תענית: "ביה אחידת מגדל צור, זו קיסרי בת אדום, וגם הם היו יתד רעה לישראל. וכשגברה יד בית חשמונאי וניצחום, עשאוהו יום-טוב".
 
היסטוריה / 3:

היום לפני 24 שנה - צה"ל מגיע לעיר הבירה של ארץ הארזים - ביירות - במהלך מלחמת לבנון.
 
למעלה